A A A

Nasze doświadczenie - klienci i zrealizowane projekty

Pomogliśmy w realizacji wielu projektów o dużej i małej skali. Nasi klienci otrzymali profesjonalne wsparcie i skutecznie osiągnęli swoje cele.  

Opracowanie studium wykonalności oraz formularza w zakresie OOŚ do wniosku o dofinansowanie projektu pt.
Opracowanie studium wykonalności oraz formularza w zakresie OOŚ do wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu"
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m3/d w Gromniku.
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m3/d w Gromniku.
Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3547W Iłża-Antoniów wraz z budową ścieżki rowerowej” 
Działanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3547W Iłża-Antoniów wraz z budową ścieżki rowerowej”
Działanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń

Aktualizacja posiadanej dokumentacji aplikacyjnej i dostosowanie jej do naboru wniosków dla Osi Priorytetowej III Transport dla projektu pn.: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – zakup 17 autobusów

Aktualizacja posiadanej dokumentacji aplikacyjnej i dostosowanie jej do naboru wniosków dla Osi Priorytetowej III Transport dla projektu pn.: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego –

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektu: wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektu: wzmocnienie potencjału…

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Marii Konopnickiej nr 12,13 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Marii Konopnickiej nr 12,13 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo przez budowę nowego obiektu edukacyjnego
„Na dziewanny”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo przez budowę nowego obiektu edukacyjnego „Na dziewanny”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy Al.Wyzwolenia nr 55 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy Al.Wyzwolenia nr 55 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Uruchomienie Innowacyjnej e-gry miejskiej w oparciu o technologie mobilne
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Uruchomienie Innowacyjnej e-gry miejskiej w oparciu o technologie mobilne

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Promocja marki produktowej AEROSOL SERVICE na rynkach międzynarodowych w ramach Programu Promocji Branży Kosmetycznej
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Promocja marki produktowej AEROSOL SERVICE na rynkach międzynarodowych w ramach Programu Promocji Branży Kosmetycznej
Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn.
Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Ku samodzielności - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 6 w Łodzi"
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Arena Ostróda Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Arena Ostróda Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie Coloris
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie Coloris
Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki ul. Radomska wraz z budową drogi rowerowej” 
Działanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki ul. Radomska wraz z budową drogi rowerowej”
Działanie 4.3.1 Ograniczenie…

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Piotra Skargi nr 6 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Piotra Skargi nr 6 w Wałbrzychu”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn.
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. "Promocja marki produktowej EcoLight LED TECHNOLOGY na rynkach międzynarodowych w ramach branżowego programu promocji"
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 1”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 1”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Wzmocnienie potencjału eksportowego i zwiększenie katalogu świadczonych usług przez firmę PPHU Kruszyna Piotr Jaśkiewicz poprzez zakup lasera do cięcia i obróbki metali typu fiber

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Wzmocnienie potencjału eksportowego i zwiększenie katalogu świadczonych usług przez firmę PPHU Kruszyna Piotr Jaśkiewicz poprzez zakup lasera do cięcia…

Opracowanie oferty realizacji zadania publicznego dla projektu: „Publikacja wydawnictwa historycznego „Golgota Narodów” autorstwa Jerzego Gajdzińskiego”
Opracowanie oferty realizacji zadania publicznego dla projektu: „Publikacja wydawnictwa historycznego „Golgota Narodów” autorstwa Jerzego Gajdzińskiego”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Wzrost konkurencyjności Kruszyna Sp. z o.o. poprzez zakup najnowocześniejszej prasy krawędziowej
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Wzrost konkurencyjności Kruszyna Sp. z o.o. poprzez zakup najnowocześniejszej prasy krawędziowej
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn.
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. "Wzmocnienie potencjału i poprawa efektywności Aerosol Service sp. z o.o. poprzez zakup linii produkcyjnej do napełniania aerozolii technicznych."
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Stanisława Moniuszki nr 31 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Stanisława Moniuszki nr 31 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Internacjonalizacja działalności firmy LYH Kamil Fit
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Internacjonalizacja działalności firmy LYH Kamil Fit
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn.
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. "Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki"
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Wzrost aktywności międzynarodowej Norpolhaus Sp. z o.o. szczególnie na rynku szwedzkim i niemieckim
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Wzrost aktywności międzynarodowej Norpolhaus Sp. z o.o. szczególnie na rynku szwedzkim i niemieckim
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Wdrożenie zintegrowanej platformy klasy B2B do realizacji projektów badań rynku i dystrybucji wyników badań
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Wdrożenie zintegrowanej platformy klasy B2B do realizacji projektów badań rynku i dystrybucji wyników badań
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Remont, odnowa części wspólnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 5 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Remont, odnowa części wspólnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 5 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Promocja marki produktowej EcoLight LED TECHNOLOGY na rynkach międzynarodowych w ramach branżowego programu promocji - etap II
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Promocja marki produktowej EcoLight LED TECHNOLOGY na rynkach międzynarodowych w ramach branżowego programu promocji - etap II
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Ekspansja firmy LYH Kamil Fit na nowe rynki poprzez udział w targach międzynarodowych misjach gospodarczych
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Ekspansja firmy LYH Kamil Fit na nowe rynki poprzez udział w targach międzynarodowych misjach gospodarczych
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 7 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 7 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Instalacja wysokosprawnej trigeneracji w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy - Zdroju
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Instalacja wysokosprawnej trigeneracji w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy - Zdroju
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Rozbudowa Infrastruktury Ogrodu Botanicznego W Łodzi Służącej Ochronie Różnorodności Flory Środkowej Polski
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Rozbudowa Infrastruktury Ogrodu Botanicznego W Łodzi Służącej Ochronie Różnorodności Flory Środkowej Polski
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Arena Ostróda Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur” - Etap II
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Arena Ostróda Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur” - Etap II
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra,

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu”
 Rozliczanie i zarządzanie projektem pn.
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. "Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych"
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 60 w Wałbrzychu
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 60 w Wałbrzychu"
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn.
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. "Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów"
Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu: „Archiwum Harcerskie”
Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu: „Archiwum Harcerskie”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Remont, odnowa części współnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stanisława Moniuszki nr 26”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Remont, odnowa części współnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stanisława Moniuszki nr 26”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Geolokalizacyjne gry mobilne z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Geolokalizacyjne gry mobilne z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości
Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa dróg powiatowych: nr 3503W Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom, nr 3507W Taczówek-Taczów-Milejowice, nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany wraz z budową ścieżek rowerowych” 
Działanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa dróg powiatowych: nr 3503W Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom, nr 3507W Taczówek-Taczów-Milejowice, nr 3539W Radom-Gębarzów-Pol…

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Budowa drogi gminnej łączącej DW nr 775 z DG nr 601767K w miejscowości Słomniki"
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn.
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. "Rewitalizacja budynku przy ul. 1 Maja nr 83 w Wałbrzychu”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu "Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słubice"
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy Al. Wyzwolenia nr 18 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy Al. Wyzwolenia nr 18 w Wałbrzychu”
Opracowanie i sporządzenie studium wykonalności dla projektu pn.
Opracowanie i sporządzenie studium wykonalności dla projektu pn. "Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie Bogdaniec"
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn.
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. "Rewitalizacja budynku przy ul. Stanisława Kunickiego nr 8 w Wałbrzychu”
Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap II”
Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap II”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Remont, odnowa części współnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ogińskiego 23”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Remont, odnowa części współnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ogińskiego 23”
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn."Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I"
Opracowanie informacji do wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla projektu pn. „Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów oraz Kopernika w Gorzowie Wlkp.”
Opracowanie informacji do wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla projektu pn. „Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów oraz Kopernika w Gorzowie Wlkp.”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Niepodległości nr 203 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Niepodległości nr 203 w Wałbrzychu”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikiem

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikiem "Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmian klimatu…

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko”

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego…

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 35 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 35 w Wałbrzychu”
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.„Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK19) do Al. Sikorskiego (DW878)”
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.„Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK19) do Al. Sikorskiego (DW878)”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn.
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. "Rewitalizacja budynków przy ul. Marii Konopnickiej nr 8, ul. Marii Konopnickiej nr 9, ul. Marii Konopnickiej nr 10 w Wałbrzychu"
Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki ul. Radomska wraz z budową drogi rowerowej” 
Działanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki ul. Radomska wraz z budową drogi rowerowej”
Działanie 4.3.1 Ograniczenie…

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach”
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn.
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. "Rewitalizacja budynku przy ul. Jana Brzechwy nr 9 w Wałbrzychu"
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowanie terenu w Drezdenku - etap I"
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Gen. Józefa Zajączka nr 6a w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Gen. Józefa Zajączka nr 6a w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy pl. Tuwima 3-3a w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy pl. Tuwima 3-3a w Wałbrzychu”
Opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji dla projektu
Opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji dla projektu "Rozwój działalności eksportowejECO Light LED na rynkach międzynarodowych"
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym total parking solutions"
Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu
Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu
Aktualizacja Studium Wykonawlności dla projektu pn.
Aktualizacja Studium Wykonawlności dla projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej"
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn.
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. "Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu"
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. Wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej"
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Juliusza Słowackiego nr 19 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Juliusza Słowackiego nr 19 w Wałbrzychu”
Aktualizacja Studium Wykonalności oraz analizy kosztów i korzyści wraz z przygotowaniem Fiszki oraz wniosku o dofinansowanie dla projektów pn. 1. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400
2. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do 7+762
3. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656

Aktualizacja Studium Wykonalności oraz analizy kosztów i korzyści wraz z przygotowaniem Fiszki oraz wniosku o dofinansowanie dla projektów pn. 1. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej…

Przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn
Przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn "Internacjonalizacja działalności firmy LYH Kamil Fit"
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Andrzeja Szmidta nr 3 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Andrzeja Szmidta nr 3 w Wałbrzychu”
Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn.

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. "Uniejów - Grindvaik: zabieramy się za klimat. Działania podnoszące świadomość uczniów na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania…

Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn.

Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie i Szkoły Podstawowej w…

Wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.
Wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 050216C na odcinku Nekla-Borówno"
Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn.
Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al.. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia"
Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn.

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn."Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Olszanie, budynku Szkoły Podstawowej w Podegrodziu i budynku Szkoły…

Aktualizacja Studium Wykonalności dla projektu pn.

Aktualizacja Studium Wykonalności dla projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Bysko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz.

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn.„Remont,odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 62 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn.„Remont,odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 62 w Wałbrzychu”
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych"
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Przebudowa Alei Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - odcinek od ul. Falenckiej do ul. Reja"
Aktualizacja Studium Wykonawlności dla projektu pn.
Aktualizacja Studium Wykonawlności dla projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap"
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. :

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. :"Remont i odnowa budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Wałbrzychu przy ulicy Komuny Paryskiej 3, Melchiora Wańkowicza 3, Melchiora Wańkowicza 5, Jarosława…

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn.
Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. "Akademia EKOdNowa - nie śmieć przykładem"
Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie
Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie
Opracowanie studium wykonalności i instrukcji do wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Gorzowa Wlkp. – Rewitalizacja Placu Nieznanego Żołnierza”

Opracowanie studium wykonalności i instrukcji do wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Gorzowa Wlkp. – Rewitalizacja Placu Nieznanego…

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Piotra Skargi nr 12 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Piotra Skargi nr 12 w Wałbrzychu”
Opracowanie studium Wykonalności dla projektu pn. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnianie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych”
Opracowanie studium Wykonalności dla projektu pn. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnianie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych”
Opracowanie informacji do wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla projektu pn. „Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów oraz Kopernika w Gorzowie Wlkp.”
Opracowanie informacji do wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla projektu pn. „Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów oraz Kopernika w Gorzowie Wlkp.”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych”

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym…

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Retencjonowanie wód opadowych: Rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Retencjonowanie wód opadowych: Rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej”
Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap II”
Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap II”
System ścieżek rowerowych
System ścieżek rowerowych
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 30 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 30 w Wałbrzychu”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku…

Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – III etap”
Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – III etap”
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu określonego dla Działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO Województwa Opolskiego 2014-2020 (ul. Wyspiańskiego)
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu określonego dla Działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO Województwa Opolskiego 2014-2020 (ul. Wyspiańskiego)
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn.
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. "Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 11 w Wałbrzychu"
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.”
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do udziału w naborze wniosków o dofinansowanie projektów na

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do udziału w naborze wniosków o dofinansowanie projektów na "Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach" i…

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Poznaj by zachować – ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy – kampania informacyjno-edukacyjna”

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Poznaj by zachować – ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku…

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum – adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu”

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum – adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego…

Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły
Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły
"Część 1: Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności usług zdrowotnych w regionie"
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikiem

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikiem "Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmian klimatu…

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn.
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. "Rozbudowa szkoły podstawowej w Racimierzu"
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udostępnieniem e-usług w Powiecie Nowotarskim

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z…

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Miejskie Przedszkole nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a – Termomodernizacja budynków przedszkola”

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Miejskie Przedszkole nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a – Termomodernizacja…

Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w tym studium wykonalności wraz z dokumentacją środowiskową (załącznik 3A i 3B) oraz wniosek o dofinansowanie, a także niezbędne załączniki w ramach naboru Działania 3.5 wsparcie rozwoju sieci wodociągowych RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dla projektu:

Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w tym studium wykonalności wraz z dokumentacją środowiskową (załącznik 3A i 3B) oraz wniosek o dofinansowanie, a także niezbędne załączniki w ramach…

Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3547W Iłża-Antoniów wraz z budową ścieżki rowerowej” 
Działanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3547W Iłża-Antoniów wraz z budową ścieżki rowerowej”
Działanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn.
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. "Budowa drogi gminnej łączącej DW nr 775 z DG nr 601767K w miejscowości Słomniki"
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. ”Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w Europejskim Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu”

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. ”Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w Europejskim Liceum Służb…

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Niedźwiedź poprzez przebudowę budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Niedźwiedź poprzez przebudowę budynku wielofunkcyjnego wraz z…

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach”
Opracowanie studium wykonalności i instrukcji do wniosku o dofinansowaniedla zadania inwestycyjnego pn. „System ścieżek rowerowych”
Opracowanie studium wykonalności i instrukcji do wniosku o dofinansowaniedla zadania inwestycyjnego pn. „System ścieżek rowerowych”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Przebudowa parkingu przy stacji PKP Słomniki w miejscowości Słomniki”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Przebudowa parkingu przy stacji PKP Słomniki w miejscowości Słomniki”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu " Budowa świetlicy wraz z niezbedna…

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu "Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słubice"
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej”

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji…

Opracowanie studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie”
Opracowanie studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn.
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. "Modernizacja drogi rowerowej na trasie Stepnica-Widzieńsko"
Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.

Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km/ Rozbudowa…

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn.
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. "Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie Bogdaniec"
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu"
Opracowanie i sporządzenie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu pn.
Opracowanie i sporządzenie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu pn. "Przebudowa obiektu usługowego na salę wiejską w Stanowicach, gmina Bogdaniec"
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektu: wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektu: wzmocnienie potencjału…

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu do 
Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową (infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych) RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu do
Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową (infrastruktura szkół

Opracowanie studium wykonalności dla proektu pn.

Opracowanie studium wykonalności dla proektu pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu
wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem…

Aktualizacja studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu pn. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnianie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych”
Aktualizacja studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu pn. „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnianie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn.
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. "Rewitalizacja budynku przy ul. Traugutta nr 2-2A w Wałbrzychu"
Wykonanie studium wykonalności wraz z anlizą finansowo-ekonomiczną dla realizacji projektu pn.
Wykonanie studium wykonalności wraz z anlizą finansowo-ekonomiczną dla realizacji projektu pn. "Rewitalizacja Parku Dolnika w Elblągu"
Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z diagnozą dla projektu pn. ”Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy II”
Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z diagnozą dla projektu pn. ”Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy II”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica”

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w…

Opracowanie aktualizacji studium wykonalności wraz z analiza ekonomiczno-finansową dla projektu pn. „Zbrojenie terenów inwestycyjnych
Opracowanie aktualizacji studium wykonalności wraz z analiza ekonomiczno-finansową dla projektu pn. „Zbrojenie terenów inwestycyjnych"
Aktualizacja studium wykonalności wraz z dokumentacją towarzyszącą dla projektu pn.:

Aktualizacja studium wykonalności wraz z dokumentacją towarzyszącą dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa Ludwika 36-38,

Wykonanie aktualizacji studiumm wykonalności projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. Wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek

Wykonanie aktualizacji studiumm wykonalności projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. Wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z…

Aktualizacja posiadanej dokumentacji aplikacyjnej i dostosowanie jej do naboru wniosków dla Osi Priorytetowej III Transport dla projektu pn.: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – zakup 17 autobusów

Aktualizacja posiadanej dokumentacji aplikacyjnej i dostosowanie jej do naboru wniosków dla Osi Priorytetowej III Transport dla projektu pn.: „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego –

Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Modernizacja budynku przy SP nr 1"
Aktualizacja studium wykonalności wraz z dokumentacją towarzyszącą dla projektu pn.:

Aktualizacja studium wykonalności wraz z dokumentacją towarzyszącą dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w…

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu do 
Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową (infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych) RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu do
Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową (infrastruktura szkół

Aktualizacja Studium Wykonalności dla projektu pn.
Aktualizacja Studium Wykonalności dla projektu pn. "Modernizacja budynku przy SP nr 1"
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Poznaj by zachować – ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy – kampania informacyjno-edukacyjna”

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Poznaj by zachować – ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku…

Przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn
Przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn "Ekspansja firmy LYH Kamil Fit na nowe rynki poprzez udziała w targachmiędzynarodowychi misjach gospodarczych"
Aktualizacja studium wykonalności do oceny uzupełniającej projektu pn.
Aktualizacja studium wykonalności do oceny uzupełniającej projektu pn. "Rewaloryzacja parku Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp."
Opracowanie studium wykonalności oraz wsparcie podczas procedury konkursowej dla projektu pn.

Opracowanie studium wykonalności oraz wsparcie podczas procedury konkursowej dla projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul.

Wykonanie Studium Wykonalności dla: Zadanie 1

Wykonanie Studium Wykonalności dla: Zadanie 1 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec"
Zadanie 2 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez…

Przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn.

Przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. "Opracowanie nowego prefabrykowanego wyrobu betonowego z zastosowaniem…

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum – adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu”

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum – adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego…

Opracowanie pełnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu dot.
Opracowanie pełnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu dot. "Przebudowa parkingu przy stacji PKP Słomniki Miasto w miejscowości Słomniki”
Opracowanie analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.

Opracowanie analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powiatowej i…

Opracowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wniosku o dofinansowanie dla Projektu pn. „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących”

Opracowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wniosku o dofinansowanie dla Projektu pn. „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z…

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Przebudowa parkingu przy stacji PKP Niedźwiedź w miejscowości Niedźwiedź i Polanowice”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Przebudowa parkingu przy stacji PKP Niedźwiedź w miejscowości Niedźwiedź i Polanowice”
Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu
Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu " Budowa świetlicy wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Łąka"
Przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn

Przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn" Gotowi do pracy! - skuteczna rehabilitacja szansą na utrzymanie i wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców…

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Remont i przebudowa kotłowni przy ul. Wiatracznej w Żurominie oraz budowa sieci ciepłowniczej"
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Świętej trójcy 3/5 A,B i C w Legnicy”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Świętej trójcy 3/5 A,B i C w Legnicy”
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór"
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Termomodernizacja kamienicy zlokalizowanej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 66”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Termomodernizacja kamienicy zlokalizowanej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 66”
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Rewitalizacja budynków przy ul. Stanisława Moniuszki nr 27-29 w Wałbrzychu
Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. Rewitalizacja budynków przy ul. Stanisława Moniuszki nr 27-29 w Wałbrzychu
Opracowanie studium wykonalności dla projektu
Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Budowa instalacji OZE, na terenie miasta Bełchatowa".
Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z diagnozą dla projektu pn. ”Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”
Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z diagnozą dla projektu pn. ”Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy”
Opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Niedźwiedź poprzez przebudowę budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu
Opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Niedźwiedź poprzez przebudowę budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu"
Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.”
Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.”
Oprcowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.
Oprcowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Ku samodzielności - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 6 w Łodzi"
Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.”
Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. ”Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w Europejskim Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu”

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. ”Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w…

Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku wspólnoty mieszkaniowej w Legnicy ul. Szkolna 6”
Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku wspólnoty mieszkaniowej w Legnicy ul. Szkolna 6”

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski