A A A

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności, załączników dla projektu: „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i zarządzanie projektem pn. „ARENA OSTRÓDA Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur”

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku”

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności, załączników dla projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

Opracowanie wniosku o dofinansowanie i zarządzanie projektem pn.: „Promocja marki produktowej EcoLight LED TECHNOLOGY na rynkach międzynarodowych w ramach branżowego programu promocji”

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, planu realizacji, regulaminu przyznawania grantu dla projektu: „Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór"

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności, załączników dla projektów realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności, załączników dla projektu  i zarządzanie projektem pn. „ARENA OSTRÓDA Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur - etap II”

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. "Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów"

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo przez budowę nowego obiektu edukacyjnego „Na dziewanny”

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie Coloris”

Rozliczanie i zarządzanie projektami realizowanymi przez Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu

Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu: „Archiwum Harcerskie”

Opracowanie oferty realizacji zadania publicznego dla projektu: „Publikacja wydawnictwa historycznego „Golgota Narodów” autorstwa Jerzego Gajdzińskiego”

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski