A A A

Opracowanie wniosku o dofinansowanie i zarządzanie projektem pn.: „Promocja marki produktowej EcoLight LED TECHNOLOGY na rynkach międzynarodowych w ramach branżowego programu promocji”

Klient: Dominik Ściepko: ECO LIGHT LED

Termin wykonania dokumentacji: 04.2018 - 05.2018 r.

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Wartość projektu: 966 903,00 PLN

Wartość dofinansowania: 652 463,00 PLN

 

Opis projektu

Wnioskodawca będzie realizował projekt w ramach Branżowego Programu Promocji „Budowa i wykańczanie budowli”, na rynkach perspektywicznych: Rosja i Norwegia oraz pozostałych rynkach: Niemcy i Wielka Brytania. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Zakupienie usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek rosyjski - wrzesień 2019
  2. Zakupienie usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia Wnioskodawcy na rynek rosyjski – czerwiec 2019
  3. Organizacja indywidualnej misji gospodarczej do Rosji - lipiec 2019
  4. Udział w imprezie targowej BAU, Monachium, NIEMCY - styczeń 2019
  5. Udział w imprezie targowej Budma Polska - luty 2019
  6. Udział w imprezie targowej ECOBUILD, Londyn / Wielka Brytania - Marzec 2019
  7. Udział w imprezie targowej Bygg Reis Deg Norwegia - Październik 2019
  8. Udział w imprezie targowej INTERLIGHT Moskwa / Rosja - Listopad 2019
  9. Działania informacyjno - promocyjne w ramach każdej z imprez targowo – wystawienniczych

 

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski