A A A

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności, załączników dla projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

Klient: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Termin wykonania dokumentacji: 12.2018 - 02.2019 r.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Wartość projektu: 101 081 250,22 PLN

Wartość dofinansowania: 62 769 599,65 PLN

 

Opis projektu

Głównym celem projektu jest ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w poszczególnych gminach wchodzących w skład ROF. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 1. Gmina Boguchwała: Rewitalizacja Miasta Boguchwała - Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała; 2. Gmina Czarna: Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej; 3. Gmina Czudec: Rewitalizacja miejscowości Czudec prowadząca do jego społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju; 4. Gmina Głogów Małopolski: Przywrócenie i nadanie nowych funkcji obszarom publicznym na terenie gminy Głogów Małopolski; 5. Gmina Krasne: Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju; 6. Gmina Lubenia: Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszydle w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców; 7. Gmina Łańcut: Kompleksowa rewitalizacja Gminy Łańcut; 8. Miasto Łańcut: a) Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowej na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie; b) Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70 w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych; c) Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji; 9. Gmina Miasto Rzeszów: a) Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na os. Andersa, Śródmieście i Grota-Roweckiego w Rzeszowie; b) Zakup wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego; 10. Gmina Świlcza: Rewitalizacja Gminy Świlcza-Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF; 11. Gmina Tyczyn: Rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie.

 

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski