Profesjonalizm

             Doświadczenie

                        Skuteczność

 

NASZE USŁUGI

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
Rozliczanie dotacji
Rozliczanie dotacji
Nadzór inwestorski
Nadzór inwestorski
Opracowanie dokumentów strategicznych
Opracowanie dokumentów strategicznych
Obsługa zamówień publicznych
Obsługa zamówień publicznych

WYBRANE PROJEKTY

Twierdza Srebrna Góra

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Budowa jazu w ujściu Nysy do Odry

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności, załączników dla projektu: „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Arena Ostróda Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i zarządzanie projektem pn. „ARENA OSTRÓDA Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur”

Muzeum bitwy pod Grunwaldem

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku”

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności, załączników dla projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

Promocja marki produktowej EcoLight LED TECHNOLOGY

Opracowanie wniosku o dofinansowanie i zarządzanie projektem pn.: „Promocja marki produktowej EcoLight LED TECHNOLOGY na rynkach międzynarodowych w ramach branżowego programu promocji”

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski