A A A

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Klient: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Termin realizacji inwestycji:  06.2020 r. - 06.2023 r.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe

Wartość projektu: 15 459 439,50 PLN

Wartość dofinansowania: 10 415 415,04 PLN

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Twierdza Srebrna Góra to zespół zabytkowych dzieł fortyfikacyjnych, największa twierdza górska w Europie, wzniesiona w latach 1765-1777, wpisana do Rejestru Zabytków, decyzją z 13 kwietnia 1961 r., uzyskała status Pomnika Historii.

Zakres robót obejmuje w szczególności przebudowę dziedzińca Donjonu oraz poterny wejściowej i tylnej, budowa stacji transformatorowej, przebudowa Donjonu w zakresach 1A i 1B.

Celem projektu jest zachowanie i udostępnienie unikatowego zabytku architektury militarnej – Twierdzy Srebrna Góra. Projekt przyczyni się do zachowania obiektu dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń i tworzy przestrzeń dla nowych form działalności kulturalnej.

Wnioskodawcą i operatorem jest Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krętej 4, 57-215 Srebrna Góra.

Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych. W głównej mierze odbiorcami projektu będą mieszkańcy Dolnego Śląska, dla których dedykowany jest program kulturowy. Projekt adresowany jest też dla turystów spoza Dolnego Śląska, którzy dzięki atrakcyjnej ofercie kulturalnej będą postrzegać zabytek jako atrakcyjny pod kątem turystyki.

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski