A A A

 

Skutecznie doradzamy instytucjom publicznym oraz przedsiębiorcom w przygotowaniu inwestycji i pozyskiwaniu dotacji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w pozyskiwaniu środków finansowych, jak i prowadzeniu inwestycji i rozliczeniu dotacji. Z sukcesem zrealizowaliśmy wiele projektów zarówno inwestycyjnych, a także miękkich, dzięki czemu możemy pochwalić się doświadczonym i profesjonalnym zespołem, co gwarantuje powodzenie wszelkich działań przygotowawczych i inwestycyjnych. Jesteśmy skuteczni w swoich działaniach i dobrze rozumiemy potrzeby naszych klientów.

 

Ubieganie się o dotacje to skomplikowany proces. Wymaga poświęcenia ogromu czasu na przygotowanie aplikacji unijnej, kompleksowego podejścia do problemu, elastyczności w działaniu i podejmowaniu decyzji, przestudiowania szeregu dokumentów, a co najważniejsze znajomości reguł rynku funduszy unijnych. Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji w celu jak najbardziej skutecznego aplikowania o środki unijne. Gwarantujemy wszelką pomoc i opiekę w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, m.in. dopracowanie pomysłu inwestycyjnego, wybór najlepszego źródła finansowania, sporządzenie aplikacji unijnej, stałą współpracę przy kontaktach z instytucjami dokonującymi oceny wniosków. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków o przyznanie pomocy z funduszy europejskich.

Pozyskanie środków i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu to zaledwie połowa sukcesu. Aby otrzymać dofinansowanie należy projekt zrealizować i prawidłowo go rozliczyć. Popełnienie błędu na tym etapie może skutkować dużymi opóźnieniami w przelewie refundacji, a w skrajnych przypadkach nawet całkowitym wstrzymaniem płatności. Jednocześnie prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu unijnego wymagają znajomości wielu przepisów krajowych, unijnych, wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów czy procedur. Rozliczanie projektu unijnego to zadanie bardzo trudne, z czego doskonale zdajemy sobie sprawę.

Oferujemy Państwu bieżące doradztwo w zakresie finansowego rozliczania projektu, w tym kontrolę kwalifikowalności wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Naszym celem jest zrealizowanie projektu zgodnie z wysokimi oczekiwaniami inwestora, obowiązującymi przepisami prawa oraz wysoką jakością wykonania. Dbamy o to, aby wszystkie prace były prowadzone zgodnie z dokumentacją i przy wysokiej jakości i należytej staranności. Weryfikujemy budowę zarówno pod kątem technicznym, jak i finansowym.

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie na każdym etapie inwestycji. Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia Nadzoru Inwestorskiego, Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu, Menadżera Projektu. Nasz zespół doskonale wie, że dobre zarządzanie to oszczędność czasu i pieniędzy, rozumiemy cele naszych Klientów i warunki, w jakich działają. Rekomendujemy najbardziej optymalne rozwiązania, ograniczamy ryzyko, wspieramy i osiągamy wyznaczone cele.

Oferujemy kompleksową pomoc w diagnozie potrzeb i problemów lokalnych. Chcemy, aby dokumenty, które pomagamy tworzyć powstawały w oparciu o przyświecające nam wartości i wynikały z poczucia odpowiedzialności za wspólnotę mieszkańców i miejsca, w których żyją.

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie zamówień publicznych - zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Nasza oferta obejmuje usługę wsparcie w prowadzeniu postępowań przetargowych objętych Ustawą Prawo zamówień publicznych jak również tych, które realizowane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski