A A A

Naszym celem jest zrealizowanie projektu zgodnie z wysokimi oczekiwaniami inwestora, obowiązującymi przepisami prawa oraz wysoką jakością wykonania. Dbamy o to, aby wszystkie prace były prowadzone zgodnie z dokumentacją i przy wysokiej jakości i należytej staranności. Weryfikujemy budowę zarówno pod kątem technicznym, jak i finansowym.

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie na każdym etapie inwestycji. Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia Nadzoru Inwestorskiego, Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu, Menadżera Projektu. Nasz zespół doskonale wie, że dobre zarządzanie to oszczędność czasu i pieniędzy, rozumiemy cele naszych Klientów i warunki, w jakich działają. Rekomendujemy najbardziej optymalne rozwiązania, ograniczamy ryzyko, wspieramy i osiągamy wyznaczone cele.

 

Inwestor Zastępczy

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej;
 • Doradztwo w kwestii doboru najlepszej formuły realizacji robót;
 • Przeprowadzanie postępowania na wybór wykonawcy robót;
 • Opracowanie systemu zarządzania procesem budowlanym;
 • Reprezentacja Inwestora na budowie;
 • Organizacja narady budowy, sporządzanie protokołu z narad, kontrola Dziennika Budowy;
 • Monitoring postępu robót, aktualizacja harmonogramu;
 • Kontrola rozliczeń;
 • Uzgodnienia z odpowiednimi organami i urzędami;
 • Przeprowadzanie niezbędnych czynności odbiorowych i uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie;
 • W przypadku inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie sprawozdawczości i rozliczenia otrzymanych środków;
 • Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych.

 

Inżynier Kontraktu

 • Zarządzanie procesem budowlanym;
 • Organizacja narad koordynacyjnych;
 • Ocenę dokumentacji projektowej i obsługa nadzoru autorskiego;
 • Nadzór inwestorski;
 • Weryfikacja harmonogramów i stały monitoring kosztów inwestycji;
 • Przeprowadzenie niezbędnych czynności odbiorowych;
 • Doradztwo i rozliczanie w zakresie otrzymanych dofinansowań ze środków zewnętrznych;

 

Nadzór Inwestorski

 • Weryfikacja harmonogramów
 • Reprezentowanie Inwestora na budowie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;
 • Organizację narad koordynacyjnych;
 • Zatrudnienie niezbędnych inspektorów nadzoru (również z doświadczeniem na obiektach zabytkowych);
 • Odbiory częściowe i odbiór końcowy;
 • Rozliczenie inwestycji.

 

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski