A A A

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności, załączników dla projektów realizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Klient: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Termin wykonania dokumentacji: 06.2016 – 01.2017 r. oraz 08.2020 – 10.2020

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1. Infrastruktura drogowa

Wartość projektów: 451 864 168,06 PLN

Wartość dofinansowania: 383 503 954,80 PLN

 

Opis projektu

Projekty obejmują poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ich celem głównym jest zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa, zwłaszcza połączenia dróg regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym, w tym siecią TEN-T.

W ramach umowy opracowano dokumentację aplikacyjną dla następujących projektów:

  1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław od odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin.
  2. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117.
  3. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa.
  4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo.
  5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718.
  6. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910 oraz zaktualizowano dokumenty dla projektów:
  7. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023.  Etap I od km 1+100 do km 7+762.
  8. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) odcinek II od km 13+280 do km 22+400.
  9. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656.

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski