A A A

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności, załączników dla projektu  i zarządzanie projektem pn. „ARENA OSTRÓDA Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur - etap II”

Klient: EXPO ARENA Spółka Akcyjna

Termin wykonania dokumentacji: 2011 r.

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, działanie III.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

Wartość projektu: 105 843 626,69 PLN

Wartość dofinansowania: 40 916 955,29 PLN

 

Opis projektu

Projekt obejmował dalszą rozbudowę funkcjonującej w Ostródzie infrastruktury targowej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia stworzono 26 283,60 m2 powierzchni wystawienniczej.

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski