A A A

Ubieganie się o dotacje to skomplikowany proces. Wymaga poświęcenia ogromu czasu na przygotowanie aplikacji unijnej, kompleksowego podejścia do problemu, elastyczności w działaniu i podejmowaniu decyzji, przestudiowania szeregu dokumentów, a co najważniejsze znajomości reguł rynku funduszy unijnych. Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji w celu jak najbardziej skutecznego aplikowania o środki unijne. Gwarantujemy wszelką pomoc i opiekę w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, m.in. dopracowanie pomysłu inwestycyjnego, wybór najlepszego źródła finansowania, sporządzenie aplikacji unijnej, stałą współpracę przy kontaktach z instytucjami dokonującymi oceny wniosków. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków o przyznanie pomocy z funduszy europejskich.

 

  

Konsultacje i analiza

 • analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji,
 • wskazanie najlepszego programu lub programów z uwzględnieniem najbliższych terminów naborów wniosków,
 • symulacja oceny szans uzyskania wsparcia,
 • analiza możliwości alokowania kosztów bieżącej działalności w budżecie projektu.

 

Planowanie Projektu

 • wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji z uwzględnieniem planowanych terminów konkursów,
 • konsultacje na etapie przygotowania projektu, w celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów,
 • analiza możliwości alokowania kosztów bieżącej działalności w budżecie projektu.

 

Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych

 • sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu,
 • sporządzenie studium wykonalności projektu,
 • sporządzenie analizy finansowej planowanej inwestycji,
 • badania popytu (z partnerem merytorycznym),
 • dobór instalacji OZE (z partnerem merytorycznym),
 • sporządzenie niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie,
 • dokonywanie ewentualnych poprawek i uzupełnień, skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej.

 

Monitoring wniosku

 • konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku,
 • wnoszenie ewentualnych wyjaśnień do dokumentacji aplikacyjnej.

 

Wsparcie przy podpisywaniu umowy dotacyjnej

 • konsultacje z instytucjami przyznającymi finansowanie w zakresie umowy o dofinansowanie,
 • przygotowanie niezbędnych załączników do zawarcia umowy o dofinansowanie.

 

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski