A A A

Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu: „Archiwum Harcerskie”

Klient: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Termin wykonania dokumentacji: 11.2019 r.

Program: Kultura cyfrowa finansowany ze środków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość projektu: 68 750,00 PLN

Wartość dofinansowania: 55 000,00 PLN

 

Opis projektu

Zadanie obejmuje digitalizację następujących zbiorów:

  1. Archiwum Jerzego Jelińskiego – skauta, który w latach 1926-1928 odbył samochodem podróż dookoła świata.
  2. Archiwum KIHAM i niepokornego harcerstwa lat 1980-1990.
  3. Archiwum Prasy Harcerskiej – czyli ciąg dalszy prac rozpoczętych dzięki projektowi realizowanemu w ramach Programu Kultura Cyfrowa w 2019 roku.

Projekt zakłada także udostępnienie skanów zdigitalizowanych materiałów na portalu ArchiwumHarcerskie.pl wraz z ich opisami.

Celem projektu jest zabezpieczenie cennych zbiorów znajdujących się w posiadaniu ZHR dla przyszłych pokoleń oraz ich udostępnienie w formie cyfrowej. Zaplanowane działania są niezbędne ze względu na znaczną wartość historyczną posiadanych materiałów, które w znacznej części stanowią zachowane oryginały dokumentów lub egzemplarze materiałów wydanych w kilku egzemplarzach lub bardzo małych nakładach, które obecnie są niedostępne lub bardzo trudno dostępne dla zainteresowanych osób.

 

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski