A A A

Opracowanie oferty realizacji zadania publicznego dla projektu: „Publikacja wydawnictwa historycznego „Golgota Narodów” autorstwa Jerzego Gajdzińskiego”

Klient: Jakobstaf! Fundacja Harcerstwa

Termin wykonania dokumentacji: 03.2020 r.

Program: dotacje przyznawane przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Wartość projektu: 13 200,00 PLN

Wartość dofinansowania: 10 000,00 PLN

 

Opis projektu

Celem zadania publicznego jest publikacja „Golgoty Narodów” - nieopublikowanych dotąd wspomnień Jerzego Gajdzińskiego. „Golgota Narodów” to wstrząsające wspomnienia człowieka więzionego w nieludzkim systemie łagrów sowieckich. Autor jako 15-letni chłopiec aresztowany został w 1940 roku przez NKWD na granicy z Rumunią, gdy usiłował przedostać się na Zachód, by walczyć w armii polskiej. Przez kolejne 7 lat przebywał w łagrach i innych miejscach kaźni sowieckich. Nie został zwolniony ani w czasie amnestii dla Polaków w 1941 roku, ani w czasie kolejnych amnestii, czy poboru Polaków do LWP. Jako jednemu z nielicznych udało mu się uciec w 1947 roku z Workuty, miejsca – wydawałoby się – niemożliwego do opuszczenia. Udana ucieczka z Workuty i dotarcie do ambasady polskiej w Moskwie było czymś tak wyjątkowym, że zanim pozwolono mu powrócić do Polski, został dostarczony przed oblicze szefa NKWD (MWD), Ławrientija Berii, który chciał wiedzieć, jak uciekinierowi udało się dokonać rzeczy niemożliwej do dokonania. Autor szczegółowo opisuje miejsca, ludzi i tragiczne zdarzenia. Książka, oprócz swojej dramatycznej narracji, zawiera unikalny, niemal fotograficzny zapis realiów świata łagiernego, stanowiąc z pewnością jeden z najważniejszych przekazów z tamtego czasu.

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski