A A A

Rozliczanie i zarządzanie projektami realizowanymi przez Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu

Klient: Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu

Termin realizacji inwestycji: 10.2018 – 03.2020

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2021

Łączna wartość projektów: 8 481 438,70 PLN

Łączna wartość dofinansowania: 5 168 702,15 PLN

 

Opis projektu

Celem projektów realizowanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu jest poprawa atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru miasta Wałbrzycha poprzez remont budynków mieszkalnych wielorodzinnego w Wałbrzychu.

Zrealizowane projekty:

 1. „Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu”
 2. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 7 w Wałbrzychu”
 3. „Rewitalizacja budynku przy ul. Niepodległości nr 203 w Wałbrzychu”
 4. „Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ogińskiego 23”
 5. „Rewitalizacja budynku przy ul. Stanisława Kunickiego nr 8 w Wałbrzychu”
 6. „Rewitalizacja budynku przy ul. 1 Maja nr 83 w Wałbrzychu”
 7. „Rewitalizacja budynku przy ul. Traugutta nr 2-2A w Wałbrzychu"
 8. „Remont, odnowa części wspólnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 5 w Wałbrzychu”
 9. „Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 60 w Wałbrzychu"
 10. „Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 30 w Wałbrzychu”
 11. „Rewitalizacja budynku przy ul. Stanisława Moniuszki nr 31 w Wałbrzychu”
 12. „Remont, odnowa części współnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Stanisława Moniuszki nr 26”
 13. „Rewitalizacja budynku przy ul. Marii Konopnickiej nr 12,13 w Wałbrzychu”
 14. „Rewitalizacja budynku przy ul. Piotra Skargi nr 6 w Wałbrzychu”
 15. „Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 1”
 16. „Rewitalizacja budynku przy Al.Wyzwolenia nr 55 w Wałbrzychu”
 17. „Rewitalizacja budynku przy ul. Andrzeja Szmidta nr 3 w Wałbrzychu”
 18. „Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 35 w Wałbrzychu”
 19. „Rewitalizacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu”
 20. „Rewitalizacja budynku przy Al. Wyzwolenia nr 18 w Wałbrzychu”
 21. „Rewitalizacja budynku przy pl. Tuwima 3-3a w Wałbrzychu”
 22. „Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 62 w Wałbrzychu”
 23. „Rewitalizacja budynku przy ul. Juliusza Słowackiego nr 19 w Wałbrzychu”
 24. „Rewitalizacja budynku przy ul. Piotra Skargi nr 12 w Wałbrzychu”
 25. "Remont i odnowa budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Wałbrzychu przy ulicy Komuny Paryskiej 3, Melchiora Wańkowicza 3, Melchiora Wańkowicza 5, Jarosława Dąbrowskiego 42"
 26. "Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu"
 27. "Rewitalizacja budynków przy ul. Marii Konopnickiej nr 8, ul. Marii Konopnickiej nr 9, ul. Marii Konopnickiej nr 10 w Wałbrzychu"
 28. "Rewitalizacja budynku przy ul. Jana Brzechwy nr 9 w Wałbrzychu"
 29. "Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 11 w Wałbrzychu"
 30. „Rewitalizacja budynku przy ul. Gen. Józefa Zajączka nr 6a w Wałbrzychu”

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski