A A A

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie Coloris”

Klient: Coloris Sp. z o.o. ul. Estrady 11A 05-080 Izabelin

Termin realizacji inwestycji:  12.2019 r. - 09.2020 r.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 483 511,21 PLN

Wartość dofinansowania: 394 949,76 PLN

 

Opis projektu

Projekt ma na celu rozwój zaplecza Badawczo Rozwojowego oraz jego wyposażenie w infrastrukturę badawczą poprzez nabycie niezbędnej aparatury, sprzętu laboratoryjnego oraz infrastruktury informatycznej, która służyć będzie do prowadzenia prac badawczo rozwojowych.

Efektem realizacji projektu będzie w pełni wyposażone, nowoczesne technicznie i technologicznie, komplementarne do obszaru działalności przedsiębiorstwa laboratorium, które będzie w stanie realizować wieloobszarowe i wielozakresowe zadania oraz prace badawczo – rozwojowe. Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologiczno –produktowych dedykowanych krajowym oraz zagranicznym kontrahentom firmy Coloris.

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski