A A A

Rozliczanie i zarządzanie projektem pn. „Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo przez budowę nowego obiektu edukacyjnego „Na dziewanny”

Klient: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6 w Łodzi

Termin realizacji inwestycji:  02.2018 r. - 06.2020 r.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna

Wartość projektu: 7 185 078,52 PLN

Wartość dofinansowania: 4 825 073,00 PLN

 

Opis projektu

Projekt zakłada budowę i wyposażenie pawilonu edukacyjnego „Na Dziewanny” oraz połączenie go z obiektem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 im. Hieronima Baranowskiego w Łodzi, pozwoli na zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo z terenu miasta, województwa łódzkiego, a nawet z terenu całego kraju.

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu poprawę jakości i warunków kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości edukacji w zakresie nauczania ogólnego wspierającego rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego dla uczniów niepełnosprawnych, które są niezbędne dla ich samodzielnego funkcjonowania i odnalezienia się na rynku pracy. Powyższe ułatwi wybór dalszej ścieżki edukacyjnej czy zawodowej, późniejsze funkcjonowanie na rynku pracy oraz włączy osoby objęte wsparciem w proces uczenia się przez całe życie.

Habitat Prime Sp. z o.o.  © 2021 All Rights Reserved

Created by Marek Gajdzinski